Hút bể phốt 663 tích cực tham gia vớt xác cá tại Tây Hồ Hà Nội

Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị hà nội là đơn vị tham gia xử lý xác cá chết để bảo vệ môi trường cho thành phố. Nhân viên công ty Vệ Sinh Môi Trường hút bể phốt tại hà nội vớt cá chết tại tây hồ được thực hiện từ...