Những dấu hiệu đơn vị hút bể phốt uy tín, trách nhiệm tại Hà Nội

Với thị trường ngày càng loạn lạc như tiêu đề chúng tôi đã đề cập, hiện nay trần ngập trên thị trường rất nhiều dịch vụ gắn mác đơn vị hút bể phốt uy tín, có trách nhiệm, nhưng sau khi chấm dứt công việc họ lại tuội tay, kiểu như qua cầu là rút...